A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja o lokalizację zjazdu publicznego

Sprawę załatwia: Wydział Rozwoju Gminy
Naczelnik: Renata Wielonek
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30 i 31
Telefon: (32) 71 11 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 25.09.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

tel. (32) 61 21 227 wew. 131, (32) 71 11 031

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Marek Nowotarski tel. 32 7111037 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu,
  • Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500 z zaznaczonym planowanym wjazdem;
  • Mapa katastralna w skali 1:2880
  • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
  • Dodatkowe dokumenty - na żądanie zarządcy drogi
Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) w kwocie 82,00 zł część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy.

 

Opłatę skarbową uiścić na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie, np.: opłata skarbowa za lokalizację zjazdu publicznego

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Data aktualizacji: 2017-01-05