A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Sprawę załatwia: System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Procedura:

1. Należy zastrzec dokumenty w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w swoim banku*

 

*Jeżeli nie posiada się rachunku bankowego, należy udać się do dowolnego Banku, przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl)

 

2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa)

 

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.