A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Cudzoziemiec składa:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

3. Dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub postanowienie sądu zwalniające od złożenia tego dokumentu.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli ślub ma się odbyć z obcokrajowcem, który nie mówi w języku polskim, przy składaniu zapewnienia musi być obecny tłumacz.

Opłaty:

84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

 

Opłaty wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia zapewnienia.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest wydawane niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 2064 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego można pobrać w dowolnym USC i ważne jest sześć miesięcy od daty jego wydania. Duchowny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa konkordatowego ma obowiązek dostarczyć do USC zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na tej podstawie sporządzany jest akt małżeństwa. Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa z urzędu.