A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością gminną na cele budowlane

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 28.01.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy - doc.

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ulica Narutowicza 10, drugie piętro, pokój numer 18, numer telefonu (32) 612 12 27 wewnętrzny 170, (32) 711 10 70, pokój numer 22, numer telefonu (32) 612 12 27 wewnętrzny 157, (32) 711 10 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Inspektor Joanna Jędrasik, Podinspektor Agnieszka Hudomięt

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy (inwestor, pełnomocnik, nazwa firmy, adres, nr tel. kontaktowego),
- wskazanie lokalizacji inwestycji (położenie: miejscowość, ulica, numer działki, obręb i jednostka ewidencyjna),
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- mapę do celów projektowych w wersji kolorowej x 2 szt., z naniesioną inwestycją,
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

 

Opłatę skarbową  można uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy o/Trzebini nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Miejsce składania dokumentów:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 lub Dziennik Podawczy przy ulicy Narutowicza 10 lub przez Internet na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z poźniejszymi zmianami.
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1333 z poźniejszymi zmianami.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.