A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości oraz pobranie opłat za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia lub będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Trzebinia

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 070
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ulica Narutowicza 10, drugie  piętro, pokój numer 18,  numer telefonu (32) 612 12 27 wewnętrzny 170, (32) 711 10 70 adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Podinspektor Marcin Wrzeszcz, Podinspektor Agnieszka Hudomięt

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z:

  • projektem przebiegu sieci na mapie zasadniczej z nakładką ewidencyjną w skali 1:500 lub 1:1000  w wersji kolorowej 2 sztuki,
  • zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę,
  • w przypadku wycinki drzew, należy dołączyć do wniosku zgodę na wycinkę drzew, mapę zasadniczą z nakładką ewidencyjną w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi drzewami przewidzianymi do wycięcia,
  • pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 złotych jako załączniki.
Procedura:
  • Postępowanie dotyczy wyrażenia zgody na czasowe zajęcie nieruchomości oraz pobranie opłat za czasowe zajęcie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Trzebinia lub będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Trzebinia.
  • Usługa dotyczy przedsiębiorstw przesyłowych, umieszczających sieci na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Trzebinia lub będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Trzebinia.
Opłaty:

Jednorazowa opłata za udostępnienie nieruchomości na czas robót w wysokości 1 złoty za metr kwadratowy na dzień, nie mniej jednak niż 150 złotych netto za całość trwania robót.

Opłatę skarbową  można uiścić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy oddział w Trzebini numer konta 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

Potwierdzenie  dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze), Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (pierwsze piętro) lub przez internet na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 559 ze zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899 z późniejszymi zmianami.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pismem na adres Urzędu Miasta w Trzebini. O uzyskaniu zgody na czasowe zajęcie nieruchomości gminnej (wejście w teren) wnioskodawca zostanie poinformowany pismem.