A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 14.06.2022 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy oddział w Trzebini numer konta: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1119 z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia, numer konta: 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001.