A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Położenie działki na terenie aglomeracji

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-039
Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 26 nr telefonu (32) 711 10 29,
Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Agnieszka Szreder

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Brak