A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego figurowanie w gminnej archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro do spraw Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: Trzebinia, ul. Narutowicza 10, 1 piętro pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Biuro do spraw Działalności Gospodarczej, 32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10, 1 piętro pokój nr 3,

Wioleta Knapik, Jolanta Pietrzyk

numer telefonu: 32 711 10 82 lub 32 612 12 27 wewnętrzny 182
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem, potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej - formularz wniosku w formacie pliku pdf oraz w wersji edytowalnej dostępne powyżej

Procedura:

Wydanie niniejszego dokumentu związane jest z uiszczeniem opłaty skarbowej.

Opłaty:

Zaświadczenie potwierdzające figurowanie w tutejszej gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Trzebini podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy oddział Trzebinia numer konta 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia (pokój nr 1 na parterze) lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia (pokój nr 3, I piętro).

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, proces odszukania dokumentacji w archiwum zakładowym może wpłynąć na wydłużenie terminu załatwienia sprawy, nie później jednak niż do 30 dni.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 256 z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 1000 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku nastąpił okres przekazywania wszystkich danych przedsiębiorców, którzy figurowali w gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, do nowotworzonej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), podległej ministrowi ds. gospodarki. 1 stycznia 2012 roku przyjmuje się jako datę powstania CEIDG. Od tego momentu dane każdego przedsiębiorcy można odszukać na ogólnokrajowej platformie cyfrowej, niezależnie od tego w jakim województwie/ powiecie/ mieście prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Dla tych przedsiębiorców zaświadczeniem jest pobrany każdorazowo wydruk z CEIDG, który jest bezpłatnie udostępniany w formie pliku PDF. Natomiast przedsiębiorcy, których wpis dotyczył Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wykreślenie działalności nastąpiło przed 1 stycznia 2012 roku) mogą pobrać zaświadczenie potwierdzające figurowanie w danym rejestrze.