Rolę doradcy metodycznego określa rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 84 poz.779) w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.

   Zgodnie z powyższym rozporządzeniem doradcą metodycznym jest nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego.

   Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na stronę Zespołu Nauczycieli Doradców Metodycznych w Chrzanowie.