Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji...
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/193/2010 z dnia 15.07.2010 w sprawie ustalenia zasad organizacji przez gminę Trzebinia...
"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,...
  Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna 2017”   Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w roku szkolnym...
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych Stypendium gminne Stypendium szkolne (socjalne) Wyprawka szkolna Zasiłek szkolny Zielona szkoła
  Gmina Trzebinia przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,realizowała w okresie od 28...
  STYPENDIUM GMINY TRZEBINIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWA PRAWNA: UCHWAŁA NR XVII/167/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lutego...
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z...
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych   Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe...