Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji...
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.193.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych...
"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,...
  Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna 2019”   Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w roku szkolnym...
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych Stypendium gminne Stypendium szkolne (socjalne) Wyprawka szkolna Zasiłek szkolny Zielona szkoła
  Gmina Trzebinia przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,realizowała w okresie od 28...
  STYPENDIUM GMINY TRZEBINIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ    PODSTAWA PRAWNA: UCHWAŁA NR XVII/167/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 1...
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z...
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych   Podstawa prawna: 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U....