Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna 2019”

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w roku szkolnym 2019/2020 objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do dnia 5 września 2019 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 - Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)