Projekt Zdalna Szkoła loga instytucji zaangazowanych w realizację

ZDALNA SZKOŁA w Gminie Trzebinia

W ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, zostały zakupione 34 laptopy wraz z akcesoriami (mysz, torba na laptopa).

Sprzęt został przekazany do 11 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia, a następnie trafił do 34 uczniów. Przekazany sprzęt ułatwi uczniom dostęp do nauczania zdalnego, u których wynikły bariery, związane z utrudnionym dostępem do sprzętu komputerowego w domu.  

Poglądowe zdjęcia z realizacji programu Zdalna Szkoła 2020

Gmina Trzebinia w dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach podpisanej umowy gmina otrzyma grant w wysokości 99 200 zł, który w całości zostanie przeznaczony na zakup 32 laptopów, które następnie trafią do uczniów trzebińskich szkół podstawowych.

Zakupione laptopy zmniejszą nierówność w dostępie do nauczania zdalnego. Zostaną przeznaczone dla uczniów, u których wystąpiły bariery, związane z utrudnionym dostępem sprzętu komputerowego w domu. W wyniku zapewnienia uczniom dostępu do laptopa zostanie zachowana ciągłość w nauczaniu-uczeniu się.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Naklejka projektu - grafika poglądowa

Aktualizacja: 12.11.2020 r.