Zdalna Szkoła logo

 

ZDALNA SZKOŁA w GMINIE TRZEBINIA

 

W ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, zostały zakupione 34 laptopy wraz z akcesoriami (mysz, torba na laptopa).

Sprzęt został przekazany do 11 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia, a następnie trafił do 34 uczniów. Przekazany sprzęt ułatwi uczniom dostęp do nauczania zdalnego, u których wynikły bariery, związane z utrudnionym dostępem do sprzętu komputerowego w domu.  

IMG 20200528 141327     IMG 20200528 141304

 

IMG 20200514 105915

 

IMG 20200514 105915IMG 20200514 105915

IMG 20200514 105915IMG 20200514 105915

 

IMG 20200514 105915

 

 

----------------------------

 

Pierwsze laptopy trafiły do szkół

 

 

Gmina otrzymała blisko 100 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów

 

-----------------------------------

 

Gmina Trzebinia w dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach podpisanej umowy gmina otrzyma grant w wysokości 99 200 zł, który w całości zostanie przeznaczony na zakup 32 laptopów, które następnie trafią do uczniów trzebińskich szkół podstawowych.

Zakupione laptopy zmniejszą nierówność w dostępie do nauczania zdalnego. Zostaną przeznaczone dla uczniów, u których wystąpiły bariery, związane z utrudnionym dostępem sprzętu komputerowego w domu. W wyniku zapewnienia uczniom dostępu do laptopa zostanie zachowana ciągłość w nauczaniu-uczeniu się.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

naklejka 1