Zdalna Szkoła logo

 

Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia

 

Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest zakup 35 laptopów dla uczniów trzebińskich szkół podstawowych, które najpierw trafią do szkół podstawowych, a następnie do uczniów.

Zgodnie z założeniami projektu sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakup sprzętu zmniejszy nierówności w zdalnym nauczaniu, w związku z brakiem sprzętu komputerowego w domu.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.