Logo MTA

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość projektu wynosi 74 997,41 zł w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 63 747,79 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 11 249,62 zł (15%)

 

Artykuły powiązane:

Kolejne laptopy dla szkół

By nauka była łatwiejsza