logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Trzebinia otrzymały od państwa wsparcie finansowe w wysokości 771 300 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Lista szkół podstawowych w gminie Trzebinia, która otrzymała wspracie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini - 70 000 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Trzebini - 60 000 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini - 70 000 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - 72 900 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini - 158 400 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie - 60 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej - 70 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie - 60 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Myślachowicach - 60 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach - 30 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej - 60 000 zł

loga laboratoria 2021

Wydatkowana kwota w gminie Trzebinia przez poszczególne szkoły w 2021 r.:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini - 43 313,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Trzebini - 36 614,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini - 58 680,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - 58 905,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini - 95 955,08 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie - 60 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej - 43 415,00 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie - 48 680,30 zł
 • Szkoła Podstawowa w Myślachowicach - 48 143,60 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach - 12 127,90 zł
 • Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej - 36 794,00 zł

 

Wydatkowana kwota w gminie Trzebinia przez poszczególne szkoły w 2022 r.:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini - 26 687,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Trzebini - 23 386,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini -11 320,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - 13 995,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini - 62 444,92 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie - wydatkowano w całości w 2021 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej - 26 585,00 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie - 11 319,70 zł
 • Szkoła Podstawowa w Myślachowicach - 11 856,40 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach - 17 872,10 zł
 • Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej - 23 206,00 zł

GRAFIKA 5  GRAFIKA 6