nprcz logotyp podstawowy rgb

 

Wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 może być udzielone:
- w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, ,
b) realizację działań promujących czytelnictwo:

- w odniesieniu do szkół na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e­booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2021 r. Gmina Trzebinia w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozowju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" otrzymała 17 500 zł dofinansowania na realizację zadania, co stanowi 80% kosztów zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny gminy. Łączna wartość projektu w 2021 r. 21 875 zł

W roku 2021 r. wsparciem zostały objęte 3 placówki oświatowe:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 3 750 zł, w tym: kwota dotacji: 3 000 zł oraz wkład własny: 750 zł
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 3 125 zł, w tym: kwota dotacji: 2 500 zł oraz wkład własny: 625 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej - całkowity koszt zakupu: 15 000 zł, w tym: kwota dotacji: 12 000 zł oraz wkład własny: 3 000 z

 

W 2022 r. Gmina Trzebinia w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozowju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" otrzymała 32 000 zł dofinansowania na realizację zadania, co stanowi 80% kosztów zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny gminy. Łączna wartość projektu w 2022 r. 40 000 zł

W roku 2022 r. wsparciem zostało objętych 5 placówek oświatowych:

 • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 3 125 zł, w tym: kwota dotacji: 2 500 zł oraz wkład własny: 625 zł
 • Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 3 750 zł, w tym: kwota dotacji: 3 000 zł oraz wkład własny: 750 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach - całkowity koszt zakupu: 3 125 zł, w tym: kwota dotacji: 2 500 zł oraz wkład własny: 625 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 15 000 zł, w tym: kwota dotacji: 12 000 zł oraz wkład własny: 3 000 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 15 000 zł, w tym: kwota dotacji: 12 000 zł oraz wkład własny: 3 000 zł

W 2023 r. Gmina Trzebinia w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" otrzymała 28 000 zł dofinansowania na realizację zadania, co stanowi 80% kosztów zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny gminy. Łączna wartość projektu w 2023 r. 35 000 zł

W roku 2023 r. wsparciem zostało objętych 6 placówek oświatowych:

 • oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej - całkowity koszt zakupu: 1 875 zł, w tym: kwota dotacji: 1 500 zł oraz wkład własny: 375 zł
 • oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach - całkowity koszt zakupu: 3 125 zł, w tym: kwota dotacji: 2 500 zł oraz wkład własny: 625 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 5 000 zł, w tym: kwota dotacji: 4 000 zł oraz wkład własny: 1 000 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini - całkowity koszt zakupu: 15 000 zł, w tym: kwota dotacji: 12 000 zł oraz wkład własny: 3 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie - całkowity koszt zakupu: 5 000 zł, w tym: kwota dotacji: 4 000 zł oraz wkład własny: 1 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Myślachowicach - całkowity koszt zakupu: 5 000 zł, w tym: kwota dotacji: 4 000 zł oraz wkład własny: 1 000 zł