LIFEIPMalopolskaNFOS 700x189

Gmina Trzebinia otrzymała komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED, który został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Urządzenia zostały zamontowane na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebinia, Osiedle Widokowe 21.