Zdalna Szkoła logo

ZDALNA SZKOŁA+ w GMINIE TRZEBINIA

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest zakup 35 laptopów dla uczniów trzebińskich szkół podstawowych z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Zakupiony sprzęt zmniejszy nierówność w dostępie do nauczania zdalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 105 000 zł.


Więcej informacji: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia

Zdalna Szkoła logo

 

ZDALNA SZKOŁA w GMINIE TRZEBINIA

Gmina Trzebinia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi 99 200 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na zakup 32 laptopów, które następnie trafią do uczniów trzebińskich szkół podstawowych.

Wiecej infomacji Zdalna Szkoła w Gminie Trzebinia

naklejka 1

 

 

 

30.04.2019 r.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie!

Czy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. 

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert skierowanych do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów!  

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

 • bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów
 • artykuły o stypendiach i grantach
 • wskazówki, jak starać się o stypendia
 • listę organizatorów programów stypendialnych
 • badania rynku stypendialnego*
 • porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

*Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badanie polskich organizacji stypendialnych. Raport zawiera zarówno przegląd aktualnych programów stypendialnych realizowanych w kraju, jak również wnioski z formularza autoewaluacji programów stypendialnych. Zapraszamy do lektury!

Informacja przygotwana i przesłana przez  Fundacja Dobra Sieć.

 

 

 

04.09.2018 r.

 LIFE IP Malopolska

28 sierpnia 2018 r. Gmina Trzebinia podpisała Umowę darowizny dotyczącą przekazania oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w naszej gminie. Trzynaście oczyszczaczy trafiło do następujących placówek prowadzonych przez jst:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini,
 2. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini,
 3. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini
 4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini,
 5. Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
 6. Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie,
 7. Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach,
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini – oddział przedszkolny,
 9. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej – oddział przedszkolny,
 10. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie – oddział przedszkolny,
 11. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie – punkt przedszkolny,
 12. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach – oddział przedszkolny,
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej – przedszkole.

W ramach otrzymanej darowizny w każdej placówce zostanie zorganizowana uroczysta akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem przedszkolaków.

Otrzymana nieruchomość została przekazana przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Ponadto oczyszczacze powietrza trafią także do placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jst:

 1. Publiczne Przedszkole w Czyżówce,
 2. Publiczne Przedszkole w Płokach,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach – oddział przedszkolny,
 4. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „Akademia Miki”,
 5. „Zielone Przedszkole”,
 6. Niepubliczny Żłobek „Bombik i Przyjaciele”,
 7. Klub Malucha „Mini Miki”.

Zdjęcie oczyszczacz

Fotografia: Przekazany oczyszczacz powietrza