Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Trzebinia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebiniul. 1 Maja 60, 32 – 540...
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant nr 2 Gmina Trzebinia realizuje projekt...