Stopniowe wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Zasady...
  Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
  Organizacja pracy Trzebińskiego Centrum Administracyjnego od dnia 01.06.2020 r. W związku z epidemią choroby COVID-19, wywoływaną przez...