Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta...
Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
31.10.2018 r. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w...