Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta...
Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
  30.04.2018 r. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej...