Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta...
Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
21.09.2018 r. Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05.) w związku z art. 241...