Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta...
Trzebińskie Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę administracyjną, prawną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i...
25.10.2019 r. Petycja złożona w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10): Szkoły...