Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia

Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.02.2020 r. w sprawie: ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia w roku szkolnym 2019/2020.

 

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w funkcjonowaniu placówki

od

do

1

Przedszkole Samorządowe nr 1

im. Janusza Korczaka w Trzebini

18.07.2020 r.

31.08.2020 r.

2

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

01.07.2020 r.

07.08.2020 r.

3

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini

01.07.2020 r.

09.08.2020 r.

4

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini

20.07.2020 r.

31.08.2020 r.

5

Przedszkole Samorządowe nr 6

im. Jana Pawła II w Trzebini

01.07.2020 r.

19.07.2020 r.

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

6

Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie

18.07.2020 r.

31.08.2020 r.

7

Przedszkole Samorządowe

w Myślachowicach

01.07.2020 r.

09.08.2020 r.

8

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini

- oddział przedszkolny

01.07.2020 r.

19.07.2020 r.

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

10

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej

- oddział przedszkolny

13.07.2020 r.

14.08.2020 r.

11

Szkoła Podstawowa

im. Juliusza Słowackiego w Lgocie

- oddział przedszkolny

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

21.08.2020 r.

31.08.2020 r.

12

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Broniewskiego w Psarach

- oddział przedszkolny

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

13

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Młoszowej - przedszkole

01.07.2020 r.

19.07.2020 r.

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.