Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.02.2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia w roku szkolnym 2018/2019.

 

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w funkcjonowaniu placówki

od

do

1

Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Janusza Korczaka w Trzebini

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

2

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.

3

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

4

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

5

Przedszkole Samorządowe nr 6 
im. Jana Pawła II w Trzebini

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.

6

Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

7

Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

8

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini
- oddział przedszkolny

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.

9

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej
- oddział przedszkolny

10.07.2019 r.

23.08.2019 r.

10

Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
- punkt przedszkolny

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.

11

Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
- oddział przedszkolny

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.

12

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego w Psarach
- oddział przedszkolny

01.07.2019 r.

31.07.2019 r.

13

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej
- przedszkole

01.08.2019 r.

31.08.2019 r.