29.04.2019 r.

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w 2019 r. - I aktualizacja

 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w 2019 r.

 

31.10.2018 r.

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w 2018 r. - II aktualizacja

 

21.09.2018 r.

Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05.) w związku z art. 241 KPA

Inicjatywa - Dbamy o najmłodszych - ulepszamy infrastrukturę - Zmieniamy gminy i Szkoły na lepsze

Regulamin Domestos - wzorowa łazienka 2018

Dane Podmiotu wnoszącego petycję: 

Osoba Prawna: Szulc-Efekt  sp. z o.o.
reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

30.04.2018 r.

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w 2018 r. - I aktualizacja

 

12.02.2018 r.

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie w 2018 r.

 

 

 

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl  

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności & NidzickaFundacja Rozwoju NIDA

www.englishteaching.org.pl

Fundacja Edukacji Ekonomicznej Polski Portal Edukacyjny "Interklas@"

www.interklasa.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.socrates.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  www.rownacszanse.pl
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego Dla Dzieci www.dladzieci.pl