A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy lub najem socjalny lokalu

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.