A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacja celowa ze środków budżetu gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.