Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

 

Informacje o ewentualnym naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Trzebini znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Przetargi, ogłoszenia różne, nabór na stanowiska urzędnicze" pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia