Osoby niepełnosprawne, przybywające do Urzędu Miasta w Trzebini w celu załatwiania spraw, przyjmowane są obok Dziennika Podawczego, znajdującego się na parterze w budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

 

W pierwszej kolejności pracownik Referatu Obsługi Burmistrza i Urzędu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika, zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik z danego wydziału udaje się niezwłocznie na Dziennik Podawczy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

 

Na Dzienniku Podawczym są udostępnione wnioski, niezbędne do załatwienia danej sprawy.

 

Obsługa osób uprawnionych

 

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

 

Urząd Miasta w Trzebini nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

 

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w merytorycznym Wydziale lub na Dzienniku Podawczym, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:

 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • telefon: 32 61 21 227
 • fax: 32 61 21 147
 • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  /o016h2whpo/skrytka

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta w Trzebini posiada następujące rozwiązania architektoniczne, ułatwiające przemieszczenie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 

Budynek przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Marszałka Piłsudskiego 14
 • do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek przy ul. Narutowicza 10:

 • do budynku prowadzi 1 wejście, przy którym znajduje się winda, umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na piętra budynku Urzędu,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu Urzędu przy ul. Narutowicza 10,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek przy ul. Rynek 18 (siedziba Rady Miasta Trzebini):

 • do budynku prowadzi 1 wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.