Urząd Miasta w Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini: /o016h2whpo/skrytka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP Gminy Trzebinia: 628 226 01 22

Godziny pracy:
pn., śr., czw. 7.00 - 15.00
wtorek: 7.00 - 17.00
piątek: 7.00 - 13.00

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 14
Tel. 32 71 11 099, 32 61 22 648

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

Tomasz Żołądź
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 14

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

Mirosław Cholewa
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 15

 

Sekretariat Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 14
Tel. 32 71 11 099, 32 61 22 648
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Gminy

Anna Kawala

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 38
Tel.   32 7111 014
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skarbnik Gminy

Barbara Chlupka

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 18
Tel. 32 7111 018

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Aneta Nędza
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dziennik Podawczy

1).  ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 1
Tel. 32 61-21-227, fax 32 61-21-147
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2).  ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 1
Tel. 32 71-11-002

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika: Agnieszka Oczkowska
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 13
Tel. 32 7111 093, 32 7111 038
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik: Mirosława Cichoń
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter
DOWODY OSOBISTE pokój nr 3, tel. 32 7111 003
EWIDENCJA LUDNOŚCI pokój nr 4, tel. 32 61-21-323, 32 7111  004
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Naczelnik:  Klaudia Małysiak-Ligęza
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 2a
Tel. 32 7111 096,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

       Kierownik: Mariola Roman
       ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 8
       Tel. 32 7111 047, tel/fax 32 7111 056
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Referat Sportu, Turystyki i współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

       Kierownik: Marzena Wiśniewska-Bielec
       ul. Narutowicza 10, I piętro,pokój nr 10
       Tel. 32 7111 058, 32 7111 059
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       pokój nr 2, tel. 32 7111 051
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro ds. Działalności Gospodarczej

Kierownik: Jolanta Pietrzyk
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Tel. 32 6121 359, tel. 32 7111 082
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Naczelnik: Agnieszka Malczyk
ul. Narutowicza 10, III piętro
Tel. 32 7111 039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Michał Walczyk
ul. Narutowicza 10, III piętro
pokój nr 28 tel. 32 71 11 072
pokój nr 27 tel. 32 71 11 040
pokój nr 26 tel. 32 71 11 029
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik: Agata Rejdych
ul. Narutowicza 10, III piętro
pokój nr 24 tel. 32 71 11 030, 32 71 11 088
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik: Krzysztof Pilch
ul. Narutowicza 10, III piętro
pokój nr 25 tel. 32 71 11 028
pokój nr 34 tel. 32 71 11 027, 32 71 11 077
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Architektury i Urbanistyki

Naczelnik: Ewa Jaśko
ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 11
tel. 32 7111 049
pokój nr 12 tel. 32 7111 054
pokój nr 12a tel. 32 7111 061
pokój nr 13 tel. 32 7111 062
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Paweł Korbiel
ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Tel. 32 7111 079
Z-ca naczelnika: Agnieszka Duleba
ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21
tel. 32 7111 067

        Referat Gospodarki Nieruchomościami

       Kierownik: Ewelina Siegień-Kłapacz
      ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21
      pokój nr 18 tel. 32 7111 070,
      pokój nr 21 tel. 32 7111 067,
      pokój nr 22 tel. 32 7111 057,
      pokój nr 23 tel. 32 612 15 59, 32 7111 069,
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Referat Regulacji Geodezyjno - Prawnych

       Kierownik: Joanna Kołodziejczyk
       ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17
       pokój nr 14 tel. 32 7111 073,
       pokój nr 15  tel. 32 7111 075,
       pokój nr 16 tel. 32 7111 074,
       pokój nr 17 tel. 32 7111 071,
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Referat Obsługi Geodezyjnej

       Kierownik: Rafał Brzózka
       ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 19
       pokój nr 19 tel. 32 71 11 053
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Rozwoju Gminy

Naczelnik: Renata Wielonek
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 32
Tel. 32 7111 032
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Naczelnika: Tomasz Glazer
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 34
Tel. 32 7111 065
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Inwestycji, Remontów i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: Miłosz Stefański
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro,
tel. 32 7111 089
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pokój nr 32 tel. 32 7111 032,
pokój nr 33 tel. 32 612 15 04, 32 7111 080,
pokój nr 34 tel. 32 7111 034,
pokój nr 35 tel. 32 7111 035,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Dróg i Transportu Publicznego

Kierownik: Jacek Rabiasz
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro,
pokój nr 31 tel. 32 7111 031,
pokój nr 36 tel. 32 7111 036,
pokój nr 37 tel. 32 7111 037,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Promocji i Kultury

Naczelnik: Beata Przeworowska
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 5
Tel. 32 7111 081
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Kierownik: Ewa Jędrysik-Marczuk
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 6a
tel. 32 7111 084
pokój nr 6 tel. 32 7111 085
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Finansowy

Naczelnik: Monika Jaworek
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 17
Tel. 32 7111 017
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Podatków i Zobowiązań

Kierownik: Aneta Jacewicz
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 24
Tel. 32 7111 024,
pokój nr 19 tel. 32 7111 019,
pokój nr 20 tel. 32 7111 020,
pokój nr 21 tel. 32 7111 021,
pokój nr 22 tel. 32 7111 022,
pokój nr 23 tel. 32 7111 023,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Referat Budżetu i Spraw Finansowo - Księgowych

Kierownik: Ewa Majewska
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 26
Tel. 32 7111 026,
pokój nr 5 tel. 32 7111 001,
pokój nr 16 tel. 32 7111 016,
pokój nr 17 tel. 32 7111 017,
pokój nr 25 tel. 32 61 21 360,
pokój nr 26a tel. 32 7111 091,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno - Gospodarczych

Naczelnik: Jan Banaszak
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 8
Tel. 32 7111 008
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Obsługi Burmistrza i Urzędu

Kierownik: Joanna Bednarska
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 10
Tel. 32 7111 012
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Spraw Administracyjno - Gospodarczych

Kierownik: Marzena Stawarz
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 11
Tel. 32 7111 007
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro Rady

       Kierownik: Halina Chrapka
       ul. Rynek 18, II piętro, pokój nr 1
       Tel. 32 7111 041
       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Archiwum Zakładowe

    Kierownik: Paweł Bogacki

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Naczelnik: Krzysztof Świątek
ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 31
Tel. 32 61 21 379, 32 7111 097,  32 7111 078,
fax. 32 6121  379
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Audytor Wewnętrzny

Audytor: Ewa Janicka
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 7
Tel. 32 7111 060
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro Informatyki i Administrowania Siecią Komputerową

Kierownik: Tomasz Latko
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Tel. 32 7111 000
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro Kadr i Szkoleń

Kierownik: Monika Jasińska
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 38a
Tel. 32 7111 010
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik: Katarzyna Kopeć - Dźwigaj
ul. Rynek 18, II piętro, pok. nr 4
Tel. 32 7111 045, 7111 046
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Kierownik Biura/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Beata Ciołczyk
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 7
Tel. 32 7111 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. BHP i Ochrony P/Poż.

Specjalista ds. BHP: Piotr Węgiel
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 7
Tel. 32 7111 057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. Kontroli

Główny specjalista: Renata Głownia
ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 7
Tel. 32 7111 060
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Główny specjalista: Anna Dziczkaniec
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, I piętro, pokój nr 16
Tel. 32 7111 063
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radca Prawny

ul. Marszałka Piłsudskiego 14 a
Tel. 32 71 11 066

Rzecznik Prasowy

Anna Jarguz
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 28
Tel. 32 7111 005
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.