Rys historyczny ustroju i administracji miasta i gminy Trzebinia przed 1990 r.

Sama jednostka administracyjna powstała, jako gmina Trzebinia-Siersza, 1 stycznia 1973 r. W jej skład, oprócz miasta, wchodziły sołectwa: Młoszowa, Karniowice, Dulowa, Psary, Bolęcin i Piła Kościelecka. Dnia 1 lutego 1977 r. włączono do niej Myślachowice, Czyżówkę, Płoki i Lgotę. Wtedy też zmieniono nazwę gminy, rezygnując z członu – Siersza.

Władze miasta i gminy (nazywane Gminną Radą Narodową), wyłonione w wyborach, przeprowadzonych na podstawie "Ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej" w dniu 5 lutego 1978 r., działały w okresie dłuższym niż początkowo przewidywano, ponieważ w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1981 r., podjęto decyzję o odroczeniu kolejnych wyborów do Rad Narodowych. Stąd kadencja ww. rady trwała aż sześć lat (1978–1984).

Przewodniczącym prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Trzebinia od chwili wyborów był Stanisław Kotelon (1978–1981). Pod presją lokalnej „Solidarności” ustąpił on ze stanowiska, a w jego miejsce wybrano Ludwika Lasonia (1981–1983). Ten, ze względu na zły stan zdrowia, zrezygnował na rzecz Franciszka Mrowczyka (1983-1984).

Kolejne wybory do Rad Narodowych odbyły się 17 czerwca 1984 r. Nowo wybrane władze miasta miały rządzić na podstawie nowych przepisów "Ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego". Wbrew oficjalnym deklaracjom rzeczywisty samorząd nie został jednak wówczas przywrócony (stało się to dopiero w 1990 r.). Funkcję Przewodniczącego Prezydium pełnił wówczas Marek Wiącek (1984–1988).

Ostatnie w dobie polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wybory do rad narodowych odbyły się w dniu 19 czerwca 1988 r. Wybrana wówczas rada pełniła kadencję niecałe dwa lata (1988-1990, przewodniczącym był Eugeniusz Bębenek). Gminne Rady Narodowe funkcjonowały do końca kwietnia 1990 r. Ich kadencja została skrócona, bowiem w życie weszła nowa "Ustawa o samorządzie terytorialnym".

Symptomy nadchodzących na przełomie lat 80. i 90. XX w. przemian we wszystkich sferach życia dało się zauważyć dość szybko. Przykładowo: 12 stycznia 1990 r. oficjalnie dokonano zmiany nazwy ul. Cmentarnej na ul. Ks. hm. Mariana Luzara, co w poprzednim ustroju byłoby nie do przyjęcia (decyzja zapadła 11 sierpnia 1989 r.). Z kolei 28 lutego 1990 r. Rada Narodowa przegłosowała przywrócenie dawnej nazwy trzebińskiemu Rynkowi i odrzucenie jego dotychczasowej nazwy "Plac Lenina". Oficjalnie zmiana nastąpiła z dniem 16 kwietnia 1990 r. Co warto podkreślić, opisane tu uchwały podjęli radni reprezentujący, przynajmniej oficjalnie, stary porządek, który dopiero wkrótce miał ulec ostatecznemu pogrzebaniu. Obie uchwały podpisał wciąż przecież urzędujący przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Eugeniusz Bębenek.

 

Samorząd terytorialny w Trzebini

 

I kadencja

Przebudowa i demokratyzacja państwa na szczeblu gmin nastąpiła jednak dopiero w 1990 r. W dniu 27 maja tego roku odbyły się pierwsze od dziesięcioleci wolne wybory samorządowe. Nowo wybrani reprezentanci społeczności lokalnej funkcjonowali na podstawie nowej "Ustawy o samorządzie gminnym".

W gminach, w których liczba mieszkańców mieściła się w przedziale 20–40 tys., takich jak Trzebinia, wybieranych było od 26 do 32 radnych. W Trzebini ustalono ich liczbę na 29. Na przewodniczącego Rady Miasta I kadencji wybrano Adama Stanisława Jagiełłę, specjalistę w dziedzinie elektrotechniki, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszym Burmistrzem Trzebini został – wybrany w dniu 13 czerwca 1990 r. – Adam Cebo, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przez lata zawodowo związany z KWK „Siersza”. Jego zastępcami zostali Zbigniew Duda i Marian Dujka.

Burmistrz Adam Cebo początek lat 90. XX wieku

Adam Cebo, Burmistrz Miasta Trzebini w latach 1990 - 1991
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini

Posiedzenie Rady Miasta Trzebini początek lat 90. XX wieku

Posiedzenie Rady Miasta Trzebini. Przemawia przewodniczący Rady Miasta prof. Adam Stanisław Jagiełło. Siedzą od lewej: Marian Dujka, Per Madsen, Zbigniew Duda.
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini

II kadencja

W roku 1991 we władzach miasta nastąpiły zmiany. W dniu 21 czerwca przestał pełnić urząd dotychczasowy burmistrz, a jego miejsce zajął Zbigniew Duda. Nowym Zastępcą Burmistrza został Wiesław Borowiec.

W dniu 19 czerwca 1994 r. odbyły się w Polsce wybory do samorządów drugiej kadencji. Przewodniczącym Rady Miasta został Janusz Szczęśniak, a zastępcami przewodniczącego Franciszek Wołoch i Stanisława Klimczak. Burmistrzem ponownie został wybrany Zbigniew Duda, a zarząd miasta uzupełnili dwaj jego zastępcy: Marian Dujka i Janusz Kawala oraz Marian Malczyk (zastąpiony w grudniu 1995 r. przez Zbigniewa Jastrzębskiego). W styczniu 1997 r. Janusz Szczęśniak zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta, a jego miejsce zajął Tadeusz Szybalski (1997-1998).

 

Marian Dujka i Zbigniew Duda 1993 rok

Marian Dujka (Zastępca Burmistrza) i Zbigniew Duda (Burmistrz Miasta Trzebini w latach 1994-1998)
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini

Rada Miasta Trzebini II kadencji lata 1994 - 1998

Rada Miasta Trzebini II kadencji 1994 - 1998
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini. Fot. K. Mroziewski

III kadencja

Kolejne wybory samorządowe powiązane były z reformą administracyjną Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 r. zniesiono podział kraju na 49 województw – w ich miejsce powstało 16 nowych. Przestało wówczas istnieć Województwo Katowickie, a Trzebinia znów została przypisana do Małopolski.

W wyborach, które odbyły się 11 października 1998 r. do Rady Miasta, wybrano: Krystynę Anioł, Zbigniewa Bonderka, Grzegorza Chechelskiego, Edwarda Dębosza, Zbigniewa Dudę, Antoniego Duszę, Adama Dyląga, Wiktorię Frączek, Emila Godynia, Andrzeja Gruszczyńskiego, Jerzego Idzika, Benedykta Jagiełłę, Andrzeja Jurę, Janusza Kawalę, Włodzimierza Korczyńskiego, Zdzisława Kubarka, Henryka Latko, Mieczysława Marcelę, Aleksandra Nowaka, Jerzego Nowaka, Kingę Pytlik, Waldemara Rybę, Adama Stefańskiego, Bolesława Siemka, Jana Stryczka, Ewę Szydłowską-Koryczan, Franciszka Wołocha i Waldemara Wszołka. Na Przewodniczącego Rady wybrano profesora Zbigniewa Bonderka, urodzonego w Młoszowej pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas pierwszego posiedzenia Rada Miasta wybrała burmistrza – został nim Adam Adamczyk. Zastępcami burmistrza wybrano Aleksandra Nowaka i Jerzego Nowaka.

 Rada Miasta Trzebini III kadencji 1998 2002 ze zbiorów B. Siemka

Rada Miasta Trzebini III kadencji 1998 - 2002
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini

 

IV kadencja

W dniu 27 października 2002 r. odbyły się kolejne, czwarte już demokratyczne wybory samorządowe. Istotną zmianą ordynacji wyborczej i – zarazem – wzmocnieniem samorządności społeczności lokalnych było wprowadzenie bezpośrednich wyborów prezydentów, burmistrzów i wójtów - o funkcję rywalizowało sześciu kandydatów: dotychczasowy włodarz miasta Adam Adamczyk oraz Antoni Bielec, Grzegorz Chmiel, Janusz Kawala, Jerzy Nowak i Franciszek Wołoch. Stanowisko to ostatecznie uzyskał Adam Adamczyk. Zastępcami burmistrza – na koniec kadencji – byli Wiesław Pierzchała i Krystyna Siemek.

Mandat radnego uzyskali: Wiktoria Frączek, Włodzimierz Korczyński, Paweł Rejdych, Jacek Woch, Tadeusz Wroński, Krystyna Anioł, Mieczysław Czak, Zbigniew Duda, Adam Stefański, Grzegorz Boryczko, Anatol Okoczuk, Ewa Siemek, Przemysław Rejdych, Dorota Dindorf, Stanisław Szczurek, Waldemar Wszołek, Adam Pasternak, Benedykt Jagiełło, Grażyna Kłeczek, Franciszek Wołoch i Czesław Kraciuk. Po ponad roku Adamowi Pasternakowi powierzono funkcję zastępcy burmistrza, dlatego w jego miejsce 27 lutego 2004 r. powołano do Rady Miasta Alicję Antoń.

Przewodniczącym Rady Miasta Trzebini wybrany został Stanisław Szczurek, a wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Duda i Anatol Okoczuk.

W tym okresie nastąpiła również pierwsza od lat zmiana kształtu terytorium gminy: 1 stycznia 2006 r. z sołectwa Wola Filipowska, wchodzącego w skład gminy Krzeszowice, wyłączono obszar niemal 7 ha i przyłączono go do sołectwa Dulowa, a więc i gminy Trzebinia.

 

V kadencja

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się w polsce kolejne wybory samorządowe. O reelekcję ubiegał się – na trzecią już kadencję z rzędu – burmistrz Adam Adamczyk. Jedynym jego kontrkandydatem (co oznaczało jedną tylko turę wyborów) był Hieronim Włodarczyk. Przy frekwencji wynoszącej 45,83% zwyciężył zdecydowanie dotychczasowy burmistrz. Jego zastępcami pozostali Krystyna Siemek i Wiesław Pierzchała.

Członkami 21-osobowej Rady Miasta Trzebini zostali: Alicja Antoń, Małgorzata Bigaj, Grzegorz Boryczko, Franciszek Brzózka, Dorota Dindorf, Zbigniew Duda, Józef Dziedzic, Emil Godyń, Benedykt Jagiełło, Włodzimierz Korczyński, Aleksander Nowak, Anatol Okoczuk, Andrzej Pypno, Ewa Siemek, Stanisław Starczynowski, Stanisław Szczurek, Zdzisław Ścigaj, Jacek Woch, Franciszek Wołoch, Waldemar Wszołek i Grzegorz Żuradzki.

Podczas pierwszej sesji Rady Miasta V kadencji jej przewodniczącym wybrano Stanisława Szczurka, wiceprzewodniczącymi zostali Aleksander Nowak i Anatol Okoczuk. W połowie 2008 r. S. Szczurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji – jego miejsce zajął A. Nowak, a wakującą funkcję wiceprzewodniczącego objął burmistrz z lat 1991–1998 Zbigniew Duda.

W kadencji 2006–2010 znów nastąpiły pewne zmiany granic administracyjnych sołectw. W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Miasta zadecydowała o włączeniu w granice Trzebini części obszaru sołectwa Myślachowice (przysiółek Krze) - ogółem 70 ha gruntów, co znacząco powiększyło obszar miasta i liczbę jego mieszkańców.

Rada Miasta Trzebini V kadencji 2006 2010

Rada Miasta Trzebini V kadencji 2006 - 2010
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini. Fot. K. Mroziewski

Pierwsza sesja Rady Miasta Trzebinia VI kadencji 1 grudnia 2010

Pierwsza sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji, 1 grudnia 2010 r.
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini

VI kadencja

Przedstawiciele kolejnej, szóstej już kadencji władz samorządowych, zostali wyłonieni w wyborach, które odbyły się 21 listopada 2010 r. Do rady weszli: Jerzy Brzózka, Jerzy Głogowski, Grażyna Hrabia, Grzegorz Żuradzki, Włodzimierz Korczyński, Stanisław Starczynowski, Tomasz Kobierecki, Katarzyna Majewska, Lucjan Kraus, Krystyna Harańczyk, Józef Dziedzic, Halina Henc i Ewa Siemek, natomiast z sołectw: Barbara Paszcza, Waldemar Wszołek, Franciszek Brzózka, Anatol Okoczuk, Alicja Antoń, Zdzisław ścigaj, Jacek Woch i Bożena Adamczyk.

Przewodniczącym Rady Miasta został Zdzisław Ścigaj,a wiceprzewodniczącymi Jerzy Brzózka i Grzegorz Żuradzki.

W dniu 5 grudnia 2010 r. funkcję Burmistrza Miasta Trzebini objął Stanisław Szczurek, a jego zastępcy - Krystyna Barbara Siemek.

Rada Miasta Trzebini VI kadencji 2010 2014 fot R. Wall copy

Rada Miasta Trzebini VI kadencji 2010 - 2014
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini. Fot. R. Wall

VII kadencja

Dnia 16 listopada 2014 r. obywatele Trzebini ponownie wybrali przedstawicieli samorządu terytorialnego w Trzebini. Adam Adamczyk został wybrany burmistrzem na swoją czwartą już kadencję. Jego zastępcami zostały Krystyna Barbara Siemek (już czwarty raz) i Anna Stolarz, która 1 lipca 2015 r. zrezygnowała z pracy w urzędzie, a jej miejsce jako zastępca burmistrza zajął Jarosław Okoczuk.

Zastępcy Burmistrza:

  • Krystyna Barbara Siemek do 9.03.2018 r.
  • Anna Stolarz od 10.12.2014 r. do 31.07.2015 r.
  • Jarosław Okoczuk od 3.08.2015 r. do 9.03.2018 r.

W wyborach do rady miasta mandat uzyskali: Tadeusz Adamczak, Bożena Adamczyk, Stefan Adamczyk, Alicja Antoń, Mariusz Brzózka, Barbara Dębiec, Wojciech Hajduk, Marek Harwes, Grażyna Hrabia, Paweł Jasic, Tomasz Kobieracki, Maciej Kozub, Tomasz Lizończyk, Kazimierz Ludwikowski, Katarzyna Majewska, Barbara Paszcza, Tomasz Piszczek, Ewa Siemek, Zdzisław Ścigaj, Jacek Woch i Waldemar Wszołek.
Przewodniczącą Rady Miasta Trzebini została Grażyna Hrabia, a wiceprzewodniczącymi Jacek Woch i Waldemar Wszołek.

25 lutego 2018 r. zmarł Adam Adamczyk, a na jego miejsce Premier Rządu Polskiego do pełnienia funkcji Burmistrza Trzebini powołał Grzegorza Żuradzkiego (dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie), który piastował to stanowisko do czasu objęcia obowiązków przez nowego burmistrza, wyłonionego w wyborach samorządowych jesienią 2018 r.

Rada Miasta Trzebini VII kadencji 2014 2018 fot K Mroziewski

Rada Miasta Trzebini VII kadencji 2014 - 2018
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini. Fot. K. Mroziewski

VIII kadencja

Rada Miasta Trzebini na VIII kadencję (21 radnych) wybrana została przez mieszkańców gminy Trzebinia w wyborach w dniu 21 października 2018 r. Mandat uzyskali: Bożena Adamczyk, Mariusz Brzózka, Barbara Dębiec, Józef Dziedzic, Andrzej Gruszczyński, Wojciech Hajduk, Marek Harwes, Halina Henc, Paweł Jasic, Teresa Jarczyk, Marian Kokoszka, Jarosław Kurdziel, Katarzyna Majewska, Robert Mendyk, Tomasz Piszczek, Janusz Siemek, Marta Skowronek, Piotr Szybalski, Jacek Woch, Waldemar Wszołek i Grzegorz Żuradzki.

Na pierwszej sesji wybrano Przewodniczącego Rady Miasta Waldemara Wszołka. Wiceprzewodniczącymi zostali Marek Harwes i Jacek Woch.

W głosowaniu na Burmistrza został wybrany Jarosław Okoczuk, a jego zastępcami zostali w grudniu 2018 r. Anita Lipnicka i Mirosław Cholewa.

Rada Miasta Trzebini VIII kadencji - zdjęcie wykonane po pierwszej sesji

Pierwsza sesja Rady Miasta Trzebini VIII kadencji, 21 listopada 2018 r.
Źródło: z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini. Fot. B. Przeworowska

 

Źródło: TRZEBINIA Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Konrad Meus, Wydawnictwo Antykwa. Wydanie I, Kraków 2018