Telefony Alarmowe:

997 - Policja (Police)
998 - Straż pożarna (Fire guard)
999 - Pogotowie ratunkowe (Ambulanse Service)
112 - Europejski telefon alarmowy (European alarm number)
992 - Pogotowie gazowe (Gas service)
 

Pogotowie ratunkowe, tel. 999, 32 624 70 58

Komisariat Policji w Trzebini, ul. Krakowska 12, tel. 47 83 24 300

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 2908 lub 32 624 0504, składanie interwencji w sprawie wywozu śmieci: tel. wew. 24 i 25

Pogotowie wod.- kan., tel. 32 623 25 55

Zakład Gazowniczy w Chrzanowie, tel. 32 623 46 18, Biuro obsługi klienta, tel. 32 623 58 81

Pogotowie ciepłownicze, tel. 32 623 34 73

Pogotowie energetyczne, tel. 32 612 12 22, 32 758 03 31

Szpital Powiatowy, ul. Topolowa 16, tel. 32 624 77 70 (-77), Izba przyjęć, tel. 32 624 74 95, 32 624 74 08

Orange Polska - obsługa klientów indywidualnych tel. 510 100 100

Międzynarodowe Biuro Numerów Orange Polska, tel. 118 912

NETIA - Infolinia, tel. 801 802 803, biuro numerów tel. 801 801 913

Pomoc drogowa, tel. 612 29 67, 613 80 45

PKS (informacja Kraków), tel. 703 403 340

ZK "KM" Chrzanów, Informacja pasażerska tel. 32 623 22 50

Przychodnia weterynaryjna, tel. 32 612 19 33

Telefon zaufania, tel. 32 612 16 46

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, tel. 32 612 10 34

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini, tel. 32 612 13 75

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 32 612 15 10

Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Uzależnień, tel. 32 711 57 49