Błonia Karniowickie zostały zagospodarowane w 2010 r. - inwestycja kosztowała 330 tys. zł, ale gmina uzyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości 61 proc., czyli ok. 201 tys. zł. Przeprowadzone prace to m.in. utwardzenie placu przy scenie plenerowej, przebudowa wjazdu od strony ul. Sportowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na parkingu i nasadzenie drzew i krzewów na skarpach.