Edward Grabowski 

Edward Franciszek Grabowski

 

Mocą Uchwały Nr XX/124/II/95 z dnia 28 lipca 1995 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług Dla Miasta Trzebini i Jego Mieszkańców, Oraz Patriotyczną Postawę Polaka na Obczyźnie nadała Tytuł Honorowy Panu Edwardowi Franciszkowi Grabowskiemu.

 

Franciszek Grabowski urodził się 26 listopada 1913 roku w Prałkowicach. Kawaler Krzyża Walecznych. Uprawniony do noszenia Gwiazdy za wojnę 1939-1945, Gwiazdy Afryki, Gwiazdy Italii, Gwiazdy Niemiec i Francji. Z myślą o wolnej Polsce przeszedł żołnierską drogę poprzez Węgry, Anglię, Szkocję, Afrykę, Irak, Palestynę i Egipt aby osiąść w Rawennie we Włoszech. Z Trzebinią związany poprzez ruch Luzarczyków. Wychowanek ks. hm Mariana Luzara, naczelnego kapelana ZHP. Rozsławił Polskę i Trzebinię we Włoszech.

 

 Adam Jagiełło

Adam Stanisław Jagiełło

 ***

 

Rada Miasta Trzebini w dniu 25.08.1995 r. Uchwałą nr XXI/129/II/95 W Uznaniu Zasług W Budownictwie Fundamentów Samorządu Terytorialnego W Odrodzonej Wolnej Rzeczypospolitej nadała Tytuł Honorowy Panu Prof. dr hab. inż. Adam Stanisław Jagiełło.

 

Adam Stanisław Jagiełło urodził się w Trzebini w 1946 roku. Współtwórca fundamentów Samorządu Terytorialnego w Odrodzonej Wolnej Rzeczypospolitej. Profesor doktor habilitowany. Dyrektor InstytutuElektromechanicznych Przemian Energii. Członek Senatu. Autor prac naukowych oraz publikacji historycznych na temat historii Trzebini. Od 1980 roku związany z "Solidarnością". Przewodniczący Rady Miasta Trzebini w latach 1990 - 1994.

 Edward Jaworski

ppłk Edward Jaworski

 

 ***

 

Mocą Uchwały Nr LVIII/II/468/97 z dnia 7 listopada 1997 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług W Walce O Ideały Wolności i Niepodległości Polski Oraz Rozsławiania Dobrego Imienia Polaka i Trzebinianina nadała Tytuł Honorowy Panu ppłk Edwardowi Jaworskiemu, Oficerowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Pilotowi Dywizjonu Myśliwskiego RAF, Kawalerowi Srebrnego Krzyża Virtuti Militari, Distinguished Flying Cross, Atlantic Star i War Medal

 

Edward Jaworski urodził się 18 maja 1920r. w Trzebini. W 1930r. został uczniem chrzanowskiego gimnazjum im. St. Staszica, wstępując w tym samym czasie do trzebińskiej drużyny harcerskiej prowadzonej przez ks. hm Mariana Luzara. Tutaj w Trzebińskim Harcerskim Ośrodku Szybowcowym rozwijał swe młodzieńcze pasje związane z lotnictwem. W 1938 roku ukończył kurs pilotów szybowcowych i zdał maturę. Na początku 1939r. trafił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Tu zastała go wojna. Przez Rumunię trafił do Francji, potem do Anglii, gdzie służył m. in. w 605 Dywizjonie Myśliwskim RAF. Walczył w Normandii, Holandii, Belgii jako dowódca eskadr i oficer operacyjny. Odbył 300 lotów bojowych. W 1947 r. wrócił do Polski. W 1957 r. zamieszkał w Zielonej Górze, gdzie przez 24 lata pracował jako pilot w lotnictwie sanitarnym. Od 1981 r. przebywał na emeryturze. W miarę swoich sił do końca uczestniczył w pracach Związku Kombatantów w Zielonej Górze oraz w Stowarzyszeniu Lotników Polski Południowej im. majora pilota Karola Pniaka dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Zmarł 26.09.2012 r. w Zielonej Górze.

 Walenty Tyrakowski

Walenty Tyrakowski

 

 ***

 

Mocą Uchwały Nr LXVI/II/538/98 z dnia 3 maja 1998 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług dla Miasta Trzebini nadała Tytuł Honorowy Panu Walentemu Tyrakowskiemu, Honorowemu Prezesowi Towarzystwa Przyjaźni "France - Pologne", człowiekowi górniczego trudu, gorącemu patriocie polskiemu i obywatelowi Miasta Montigny-en-Gohelle (Francja).

 

Walenty Tyrakowski był synem polskich emigrantów, którzy znaleźli nowy dom na gościnnej ziemi francuskiej. Chociaż on sam urodził się już we Francji (w 1926r.), od wielu lat pracował na rzecz zacieśnienia przyjacielskich stosunków między Polską a Francją, działając aktywnie w szeregach Stowarzyszenia "France - Pologne". Początkowo jako zwykły członek, w latach 1987-1990 jako V-ce Przewodniczący, a od roku 1990 jako Przewodniczący. Pomimo kłopotów zdrowotnych, spowodowanych długoletnią pracą we francuskich kopalniach węgla (od 14-go roku życia pracował w zawodzie górnika), Pan Tyrakowski co roku przyjeżdżał do Polski wraz z członkami swojego Towarzystwa, a pragnąc im przybliżyć nasz kraj organizował pobyt w różnych miastach Polski. Był również częstym gościem w Trzebini.

Walenty Tyrakowski był gorącym rzecznikiem i jednym z inicjatorów pogłębienia przyjacielskiej więzi pomiędzy Trzebinią a Billy Montigny, w oparciu o znaną w świecie ideę tzw. "miast bliźniaczych".

fijalek stanislaw

ks Stanisław Fijałek

 ***

 

Mocą Uchwały Nr XLII/499/III/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług Dla Trzebini i jej społeczności nadała Tytuł Honorowy Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Fijałkowi, Proboszczowi Parafii Rzymsko - Katolickiej w Karniowicach

 

Ksiądz Stanisław Fijałek urodził się 16 grudnia 1929r. w Kasince Małej jako przedostatni z jedenaściorga rodzeństwa. Jako młody chłopak pomagał rodzinie w prowadzeniu 3-hektarowego gospodarstwa rolnego. Dzieciństwo wspomina jako czas głodu, chłodu i ubóstwa, a zarazem wielkiej rodzinnej miłości, która stała się dla niego siłą napędową w późniejszej działalności duszpasterskiej oraz społecznej.

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kasince Małej, gimnazjum natomiast ukończył podczas okupacji w ramach tzw. tajnych kompletów. Po wojnie uzyskał dyplom dojrzałości w Gimnazjum-Liceum im. J. Sobieskiego w Krakowie. Studia wyższe podjął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1953 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jego pierwszą placówką duszpasterską był Pcim, gdzie prowadził także ośrodek szkoleniowo-produkcyjny dla osób niesłyszących. W 1959r. został wikariuszem w Balinie, w 1960 r. został przeniesiony do Bielska-Białej, a w 1969 r. do parafii w Kamesznicy na ziemi Żywieckiej, gdzie oprócz pomocy osobom głuchoniemym zajmował się organizacja nowej parafii we wsi Laliki.
W roku 1971 ksiądz Stanisław Fijałek rozpoczął pracę duszpasterską w Karniowicach, gdzie zorganizował parafię dla sołectw Karniowice i Dulowa i przystąpił do budowy kościoła według własnego pomysłu architektonicznego. Wszystkie prace budowlane wykonali z zapałem i bezinteresownie mieszkańcy obu sołectw. W 1986r. do księdza Stanisław Fijałek przybyli zaprzyjaźnieni górale z Kamesznicy, z prośbą o pomoc w budowie drewnianego kościoła, który stał się prawdziwą perełką architektoniczną w tej miejscowości. Jako proboszcz Karniowic ksiądz Stanisław Fijałek powołał Fundację EFFETA-ARKA na rzecz osób głuchych. Zorganizował także w Jaworznie-Byczynie zakład produkcyjny dla osób głuchoniemych, wytwarzający ekologiczne materiały budowlane. Był również jednym z inicjatorów rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dulowej oraz promotorem nadania tej placówce imienia Świętej Jadwigi Królowej i ufundował obraz patronki oraz sztandar. Aktywnie działał również w sprawie powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR". W tradycyjnym sposobie grzebania zwłok ksiądz Stanisław Fijałek dopatrzył się nieprawidłowości ekologicznych i po dłuższym namyśle przedstawił koncepcję ekologicznego cmentarza w kurhanie. Pomysł ten zyskał pozytywne opinie ekologów i akceptację na szczeblu ministerialnym oraz wojewódzkim, toteż w 1999 r. rozpoczęto prace budowlane nad unikalnym w skali światowej Parafialnym Ośrodkiem Zmarłych. Zrealizowana w czynie społecznym budowla stanowi niezwykłe połączenie rzymskich katakumb, egipskich piramid, słowiańskich kurhanów oraz nowoczesnych technik balsamacji i komputerowej obsługi Ośrodka.


Życiowa postawa księdza Stanisława Fijałka została doceniona przez społeczeństwo, a jego samego obdarzono następującymi zaszczytnymi tytułami:
1. Tytuł Zasłużonego Człowieka Ziemi Nowosądeckiej
2. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pcim (1991 r.)
3. Order Wdzięczności Społecznej przyznany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Tytuł Człowieka Roku, przyznany przez czytelników Gazety Krakowskiej (1999 r.)
5. Odznaka Złotego Kaczora, przyznana przez redakcję Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej Przełom dla największej indywidualności medialnej lat 1990-2000 (2000 r.)

Mieczysław Ptak

Mieczysław Ptak

 ***

 

Mocą Uchwały Nr XVI/224/IV/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług dla Miasta Trzebini i jego społeczności nadała Tytuł Honorowy Panu  Mieczysławowi Ptakowi, emerytowanemu lekarzowi medycyny.

Mieczysław Ptak urodził się 29.03.1923 r. Od 1952 r. pracował w Szpitalu w Chrzanowie oraz w Poradni Dziecięcej w Trzebini. W 1959 r. rozpoczął pracę w Poradni Ginekologicznej oraz w Izbie Porodowej w Trzebini. W latach 1961 - 1974 pełnił funkcję Kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia w Chrzanowie. Do 1996 r. pracował jako lekarz w Przychodni miejskiej w Trzebini. Przez okres pięciu kadencji (lata 1954 - 1974) był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Trzebini.

Mieczysław Ptak przyczynił się do budowy Przychodni Zdrowia w Myślachowicach oraz Przychodni przy ul. Harcerskiej w Trzebini. Był również jednym z inicjatorów budowy Ośrodka Zdrowia w Psarach i w Bolęcinie, a także budowy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wprowadził specjalizację, co ułatwiło leczenie mieszkańcom Gminy. Były to poradnie chirurgiczna, laryngologiczna, neurologiczna oraz pracownia analityczna. W dowód uznania otrzymał wiele odznaczeń, w tym złotych i srebrnych, m.in. za zasługi dla rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz za wzorową pracę w służbie zdrowia i PCK.

Mieczysław Ptak zmarł 24.12.2012 r. Msza święta przy Zmarłym została odprawiona w dniu 29 grudnia 2012 r. w Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Raciborowicach koło Krakowa.

 

Franciszek Macharski

ks kard. Franciszek Macharski

 ***

 

Mocą Uchwały Nr XXVII/379/IV/2004 z dnia 2 października 2004 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług dla Miasta Trzebini i jego społeczności nadała Tytuł Honorowy Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu Metropolicie Archidiecezji Krakowskiej.

Franciszek Macharski urodził się w dniu 20 maja 1927 r. w Krakowie. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i otrzymał święcenia kapłańskie 2 kwietnia 1950 r. Pełniąc posługę kapłańską studiował i uzyskał we Fryburgu /Szwajcaria/ tytuł doktora teologii pastoralnej. Był wykładowcą wyższych uczelni, w 1970 r. został rektorem Krakowskiego Seminarium Duchownego. W grudniu 1978 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Arcybiskupem Kościoła Krakowskiego, a 30 czerwca 1979r podniesiony do godności kardynała. Ksiądz Kardynał posiada tytuł doktora honoris causa wielu uczelni na całym świecie. Znany był z prac o kongregacjach watykańskich. Był m.in.: legatem papieskim i wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. 
 
Znamy Księdza Kardynała z Jego odwagi w popieraniu przełomowych wydarzeń solidarnościowych, wspierania internowanych podczas stanu wojennego, pomocy samotnym matkom, dzieciom - szczególnie z domów dziecka, biednym i bezdomnym. Szczególną troską wspierał Ksiądz Kardynał tworzące się nowe parafie. W gminie Trzebinia erygowane i konsekrowane zostały przez Księdza Kardynała parafie w: Karniowicach-Dulowej, Lgocie, Myślachowicach, Psarach oraz Młoszowej. Decyzja Księdza Kardynała o nieodpłatnym przekazaniu i użytkowaniu budynku dawnych salek katechetycznych parafii św. Piotra i Pawła przyczyniła się do powstania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obiekty te nastepnie Ksiądz Kardynał poświęcił w 2000r. i wielokrotnie uczestniczył w życiu i działalności wspólnoty osób niepełnosprawnych. Ksiądz Kardynał wyświęcił również 15 kapłanów z trzebińskiej ziemi, którzy obecnie pełnią posługę duszpasterską w różnych parafiach. Ukoronowaniem służby krakowskiemu kościołowi i jego rozwojowi stało się wybudowanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, poświeconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ziemia trzebińska zawdzięcza również Księdzu Kardynałowi podniesienie do rangi Sanktuariów Maryjnych świątyń w Płokach i Trzebini. Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski w latach 1979-2005, zmarł w Krakowie w dniu 02.08.2016 r. w wieku 89 lat.
 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek

Zbigniew Bonderek

 ***

 

Mocą Uchwały Nr XLV/653/IV/2006 z dnia 31 marca 2006 r. Rada Miasta Trzebini W Uznaniu Zasług Dla Trzebini i jej społeczności nadała Tytuł Honorowy prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Bonderkowi.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek jest pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 1964 r. mieszka w Trzebini. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie. W 1962 r. ukończył studia z dziedziny odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie doktoryzował się w 1966r. i otrzymał habilitację w 1986 r. Tytuł profesora uzyskał w 1990 r.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek jest powszechnie znanym i cenionym w kraju autorytetem w dziedzinie odlewnictwa metali niezależnych. Jego działalność naukowa obejmuje przede wszystkim procesy kształtowania struktury odlewów ze stopów metali kolorowych, procesy ujmujące elementy krystalizacji, mikro i makro-niejednorodność chemiczną, zjawiska powstawania pęknięć i innych nieciągłości struktury, a także z zakresu metaloznawstwa i technologii odlewania nowych stopów metali nieżelaznych. Doświadczenia prowadzone przez trzebińskiego naukowca dotyczą także technologii uszlachetniania ciekłych metali i stopów.
Badania Profesora Zbigniewa Banderka ukierunkowane są zawsze na ich praktyczne wykorzystanie w przemyśle, dlatego są wielowątkowe i wzajemnie się przenikające. Prof. dr hab. inż. Z. Bonderek jest autorem wielu publikacji naukowych oraz współautorem dwóch pozycji książkowych, a także autorem 21 patentów, dotyczących nowych stopów metali nieżelaznych oraz preparatów niezbędnych do ich odlewania.

Od roku 1995 jest Przewodniczącym Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia STOP. Jest także członkiem Sekcji Odlewnictwa Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Od chwili założenia, tj. od roku 1995 jest Przewodniczącym Zarządu Oddziału Trzebinia Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Z Jego inicjatywy utworzono Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność", w którym pełni funkcję Prezesa. Profesor Zbigniew Bonderek pełnił w kadencji 1998 - 2002 funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini. Aktywnie działał na rzecz edukacji informatycznej młodzieży i społeczności lokalnej, organizując Sesje Informatyczne. Czynnie włączył się w rozwiązywanie problemów regulacji stosunków własnościowych gruntów komunalnych i w uzbrojenie terenów, co w przyszłości spowodować może inwestycje przemysłowe i handlowe, które umożliwią zmniejszenie bezrobocia. Powszechnie znana i ceniona jest pasja społecznikowska profesora.
Od 2 kwietnia 2003 r. pod Jego kierunkiem Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność" z funduszy sponsorów dokonał rewaloryzacji północnej części kompleksu pałacowego w Młoszowej. W wyremontowanych piwnicach i dawnych kuchniach dworskich otwarto w dniu 23 października 2003r. "Empireum Kultury - U Florkiewiczów". Prace waloryzacyjne obejmowały też remonty dachów nad remontowaną substancją kubaturową, odwodnienie całej budowli pałacowej, kominów, krenelaży i elewacji.
Profesor spowodował też, że kierownictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach dokonało wymiany pokrycia dachowego na neogotyckiej części pałacu, kapitalnego remontu wjazdowej Bramy Św. Floriana i modernizacji kotłowni.
Prof. Z. Banderek jest patriotą naszej Ziemi. Mimo licznych propozycji zmiany miejsca zamieszkania, co mogło być związane z karierą zawodową, nigdy nie opuścił Trzebini. Jest propagatorem w mediach walorów krajobrazowych i turystycznych naszej gminy.

 

Andrzej Kostka 03.2017

Andrzej Kostka

 ***

 

Mocą Uchwały Nr XXX/394/VII/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rada Miasta Trzebini w uznaniu zasług dla Miasta Trzebini i Jej Społeczności nadała Tytuł Honorowy panu Andrzejowi Kostce.

Andrzej Kostka - urodzony 13 września 1942 r. w Krakowie, mieszkał w Trzebini, skąd również pochodzili jego rodzice. Od kilkudziesięciu lat zbierał dokumenty i fotografie historyczne dotyczące Trzebini. Zbiór fotografii jest szczególnie bogaty, ponieważ cała rodzina Kostków zajmowała się hobbystycznie fotografią i część zbiorów starych negatywów pan Andrzej odziedziczył po swoim ojcu.

Pan Kostka był długoletnim współpracownikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Między innymi dzięki temu muzeum w Oświęcimiu posiada teraz największy zbiór zdjęć Żydów wykonanych w okresie okupacji – a sam stał się stałym współpracownikiem muzeum, dla którego zbierał materiały na temat holokaustu i okupacyjnych losów mieszkańców Trzebini i okolic.

W roku 1999 uczestniczył w pracach komisji zorganizowanej przez muzeum w Oświęcimiu, mającej za zadanie wyjaśnić jak powstały zdjęcia z okolic Trzebini i znaleźć świadków martyrologii Żydów na tym terenie. Poszukując dokumentów dotyczących podobozu wchodzącego w skład obozu KL Auschwitz II, Andrzej Kostka odnalazł dokumenty dotyczące obozu pracy działającego w latach 1942-1943, zlokalizowanego niegdyś w Trzebini. W początkach lat 80. XX stulecia Andrzej Kostka wspólnie ze Stanisławem Orłowskim rozpoczął przygotowania do wydania monografii rodzinnego miasta. Dzieło „Trzebinia zarys miasta i regionu”, stanowiło pracę zbiorową 14-osobowego zespołu, kierowanego przez prof. Feliksa Kiryka. W tym samym roku, pan A. Kostka wspólnie ze Stanisławem Orłowskim przygotował do druku monografię „Rafinerii Nafty” w Trzebini.

Wspólnie z dr Jolantą Piskorz opracował książkę „Trzebińskie historie”, stanowiącą zbiór faktów historycznych i wspomnień mieszkańców Gminy Trzebinia. Panu Andrzejowi Kostce udało się pozyskać do współpracy ostatnich żyjących członków Komitetu Obywateli Trzebini w Izraelu, dzięki czemu książka zawiera również wspomnienia trzebińskich Żydów.

W marcu 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi w upamiętnianiu i rozpowszechnianiu historii przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Na sesji Rady Miasta Trzebini w dniu 31.03.2017 r. wręczono mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Trzebini, przyznany przez Radę Miasta Trzebini w dniu 24.02.2017 r.

Zmarł 11.11.2019 r. w wieku 77 lat.