Przewodniczący Rady Miasta: SZKARŁAT Rafał 
Wiceprzewodniczący: HAJDUK Wojciech
Wiceprzewodniczący: WOCH Jacek

SKŁAD RADY MIASTA TRZEBINI IX Kadencji 2024-2029

RADNI:

ANTOŃ Agnieszka
CYRAN Karolina
DUDA Grzegorz
DZIEDZIC Józef
DUSZA Piotr
HENC Halina
JARCZYK Teresa
JAROSIŃSKA Monika
JEWUŁA Marzena
KŁAK-GORLEWICZ Monika
KOŁODZIEJSKA Dorota
KRÓL Mateusz
KURDZIEL Jarosław
MAJEWSKA Katarzyna
PAGACZ Magdalena
SZCZYGIEŁ Stanisława
SZYBALSKI Piotr
ŻURADZKI Grzegorz

 

Skład Komisji Rady Miasta Trzebini IX kadecji

Komisja Rewizyjna

Król Mateusz - Przewodniczący
Antoń Agnieszka - Z-ca Przewodniczącego
Dziedzic Józef - Sekretarz
Henc Halina
Jewuła Marzena
Kłak-Gorlewicz Monika
Żuradzki Grzegorz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pagacz Magdalena - Przewodnicząca
Kołodziejska Dorota - Z-ca Przewodniczącego
Szczygieł Stanisława - Sekretarz
Szybalski Piotr
Jarczyk Teresa
Dziedzic Józef
Henc Halina
Cyran Karolina
Jarosińska Monika

Komisja Spraw Gospodarczych

Hajduk Wojciech - Przewodniczący
Kurdziel Jarosław - Z-ca Przewodniczącego
Cyran Karolina - Sekretarz
Kołodziejska Dorota
Jewuła Marzena
Pagacz Magdalena
Duda Grzegorz
Henc Halina
Szkarłat Rafał
Dusza Piotr

Komisja Budżetu, Finansów i Prawa

Antoń Agnieszka- Przewodnicząca
Duda Grzegorz - Z-ca Przewodniczącego
Kłak-Gorlewicz Monika - Sekretarz
Żuradzki Grzegorz
Woch Jacek
Jarczyk Teresa
Dusza Piotr
Majewska Katarzyna
Kołodziejska Dorota
Henc Halina
Jewuła Marzena

Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich

Majewska Katarzyna - Przewodnicząca
Król Mateusz - Z-ca Przewodniczącego
Jarosińska Monika - Sekretarz
Szybalski Piotr
Kołodziejska Dorota
Szczygieł Stanisława
Henc Halina
Kłak-Gorlewicz Monika

 

Biuro Rady Miasta Trzebini: Rynek 18 (II pietro), tel. 32 61 21 257, Kierownik - Monika Łukasik

Korespondencję do Biura Rady Miasta należy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eSesja TrzebiniaPorządek obrad, rejestr uchwały i protokoły są dostępne na stronie trzebinia.esesja.pl

  Komisje: