Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony licytację na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050.529.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 20 października 2022 r....
Zarządzenie Numer 0050.531.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.530.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie...
Zarządzenie numer 0050.528.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16.11.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...
Zarządzenie Nr 0050.517.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.11.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie numer 0050.518.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Sądu Rejonowego Wydziału V Ksiąg Wieczystych w Chrzanowie z dnia 04-11-2022 r. w sprawie o założenie nowej księgi wieczystej dla...
Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk zaprasza Szanownych Mieszkańców Sołectwa Młoszowa na Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się 9...
Zarządzenie nr 0050.483.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.484.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 18.10.2022 r. podaje do publicznej widomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Zarządzenie Numer 0050.469.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.10.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
Małopolski Urząd Wojewodzki w Krakowie informuje o ograniczeniu w działalności punktów paszportowych (WO-III.6250.1.71.2022) - link do BIP