Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:— udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...
Zarządzenie Nr 0050.269.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.06.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050.270.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.06.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przekazuje materiały informacyjne dotyczące wścieklizny - link do BIP
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.06.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 14.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 08.06.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego realizacji...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obszaru Górka w...
Zapraszam na konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, które odbędą się...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci...
Zarządzenie numer 0050.233.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.06.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.232.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.06.2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w jednostce ewidencyjnej...