Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolski z dnia 15.02.2024 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Zawiadomienie Wojewody Malopolskiego z dnia 12.02.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z...
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.02.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zarządzenie Nr 0050.52.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.289.2016 Burmistrza Miasta...
Nieruchomość rolna zabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat chrzanowski, gmina Trzebinia, obręb Góry Luszowskie działki nr: 3226 o...