Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty oraz w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty.
Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Link do BIP