ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 23.05.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

                                                    Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1175/6 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem 8KDW – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/53 o pow. około 0,1700 ha, położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 7MN i 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9ZP – tereny zieleni urządzonej oraz częściowo 4WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o pow. około 0,1123 ha, położony w Trzebini przy ul. Wspólnej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/190 o pow. 16 m2, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/217 o pow. 9 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 108 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod pięć istniejących garaży typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 120 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod osiem istniejących garaży typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 1100/2 o pow. około 15 m2, położony w Psarach przy ul. Wspólnej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00032934/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/195 o pow. 19 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 150 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod jedenaście istniejących garaży typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowe, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/4, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 – na rzecz dotychczasowego dzierżawy, na okres do 31.12.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 555/181 o pow. 0,0548 ha, położony w Trzebini przy ul. Spokojnej, z przeznaczeniem na uprawy ogrodniczo-sadownicze – na rzecz dotychczasowego dzierżawy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - oznaczony symbolem MN17 – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem KDW – drogi klasy dojazdowej- wewnętrzne, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00063858/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerami geodezyjnymi 356/7, 805/5 i 356/9 o łącznej pow. 70 m2, położony w w Lgocie przy ul. Klonowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047074/2,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/299 o pow. 25 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1161 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064137/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/214 o pow. 18 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1227/1 o pow. około 0,1210 ha, położony w Trzebini, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1221/8 o pow. około 0,0314 ha, położony w Trzebini przy ul. Norwida, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem 7 KD – ulice i drogi dojazdowe wydzielone urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 771/5 o pow. około 42 m2, położony w Karniowicach przy ul. Wesołej, z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe (postojowe) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/233 o pow. 18 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 219/14 o pow. około 0,8603 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Wczasowej, z przeznaczeniem na cele pastwisk dla koni klubowych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 417/1 o pow. około 0,0200 ha, położony w Trzebini przy ul. Robotniczej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o pow. około 0,0496 ha, położony w Trzebini przy ul. Dębowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/161 o pow. 23 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 1044/2 o pow. około 25 m2, położony w Karniowicach przy zbiegu ul. Władysława Łokietka i ul. Bukowej, z przeznaczeniem pod dwa miejsca postojowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 863/45 i 2077, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6 oraz część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 874 stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00077260/2 o łącznej pow. około 0,1384 ha, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze, sadownicze – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem KP5 – tereny parkingu na zabytkowym osiedlu przy ul. Kościuszki,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/192 o pow. około 13 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 641/4, 643/1, 644 i 647/2 o łącznej pow. około 0,0877 ha, położony w Trzebini przy ul. Nowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

 

§ 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow.reklamy/miesiąc + 23 % podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- parking na terenie sołectw 2,84 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 300,00 zł/rocznie + 23 % podatku VAT
  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość ustalonych czynszów dzierżawnych podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.