Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 1016 (KW nr KR1O/00022567/6), nr 1542/1 i nr 1543/1 (KW nr KR1O/00025004/3), nr 1976/3 (KW nr KR1O/00023343/7), nr 2007/3 (KW nr KR1O/00021781/5), nr 2065/3 (KW nr KR1O/00021926/4), nr 2082/3 (KW nr KR1O/00020712/4), nr 2265 (KW nr KR1O/00020840/0), nr 2395 (KW nr KR1O/00025570/1), nr 1281 (KW 29862) Gmina Bukowno, obręb 0001 Bór Biskupi: nr 287 (KW nr KR1O/00063308/2) Gmina Trzebinia, obręb 0014 Trzebionka: nr 1201/14 (KW nr KR1C/00053479/6), nr 1253/4 (KW nr KR1C/00044735/3) Gmina Trzebinia, obręb 0015 Wodna: nr 441/2 (brak KW), nr 527/1 (KW nr KR1C/00076075/1), nr 546/2 (brak KW), nr 470/4 (KW nr KR1C/00026468/8)

 

Pobierz plik z obwieszczeniem