Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 marki STAR P244L nr rej. KCC 7351, rok produkcji 1993. Przebieg na dzień ogłoszenia wynosi 4245 km. Samochód jest na podziale bojowym.

 

Cena wywoławcza wynikająca z przeprowadzonej wyceny rynkowej samochodu wynosi 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych). Sprzedający nie wystawia faktury VAT, gdyż nie występuje w tym zakresie jako podatnik podatku VAT.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu tj. 1240 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych) należy wpłacać do dnia 23.09.2019 r. przelewem na konto:


Urząd Miasta w Trzebini
BS Oddz./Trzebinia
51 8444 0008 0000 0375 7018 0010
w tytule: „Wadium samochód pożarniczy Star”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. w sali narad Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Rynek 18, II piętro, pok. nr 1 o godzinie 10:00.

 

Szczegółowych informacji dotyczących samochodu udziela Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini nr tel.: 664 198 376.

auto osp trzebinia na sprzedaż