Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Grafika akcji #SzczepimySię

Publikacje na stronie Urzędu Miasta w Trzebini:

2021

2020

 Zarządzenia Wojewody Małopolskiego

 

Koronawirus zalecenia Ministerstwa Zdrowia

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

 • Ministerstwo Zdrowia na stronie www.gov.pl/web/koronawirus publikuje informacje i zalecenia, dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.
 • Infolinia 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Czym jest koronawirus i jak się przenosi

 • Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
 • Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych.
 • Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, stosowane również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie:

 • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
 • Ważne: nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 - zaleca się używanie ich tylko wtedy, gdy mamy objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie) i podejrzewamy u siebie infekcję SARS-Cov-2, przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujemy się osobą z podejrzeniem koronawirusa.
 • Jeżeli to możliwe, osoby starsze powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

Jak prawidłowo myć ręce

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 1. w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem albo miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 2. masz podwyższoną temperaturę,
 3. kaszlesz i masz duszności.

Jeżeli tak:

 lub

 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Lista szpitali zakaźnych

Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów choroby, ale istnieje podejrzenie zakażenia, to:

 • przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
 • Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk.
 • Nie zgłaszaj się do przychodni ani do szpitala przed wcześniejszym ustaleniem przez telefon, czy jest to potrzebne i gdzie masz się skierować.
 • Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia i unikaj kontaktu z innymi osobami.
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia wyjaśniaj przez telefon lub inne środki komunikacji zdalnej.
 • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

 

Zadzwoń zanim pójdziesz do przychodni

Władze regionu oraz służby medyczne zachęcają też, by przed planowanym przyjściem do przychodni zadzwonić do placówki, poddając się krótkiemu wywiadowi medycznemu z lekarzem pierwszego kontaktu. Po przeprowadzeniu takiej konsultacji lekarz zdecyduje czy istnieje konieczność skontaktowania się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną i skierowania do szpitala.

 Kwarantanna zasady postępowania

 

Izolacja, kwarantanna domowa, nadzór epidemiologiczny - co to znaczy?

Izolacja
 • W szpitalnej izolatce przebywają osoby, u których stwierdzono koronawirusa.
 • Są one całkowicie odseparowana od innych chorych, nie wolno też ich odwiedzać.
 • Kontaktuje się z nimi wyłącznie personel medyczny w specjalnej odzieży ochronnej.
 • Taka osoba zostaje w izolatce do chwili pełnego wyzdrowienia.
Kwarantanna domowa
 • Dotyczy osób zdrowych, które miały kontakt z osobami chorymi, zakażonymi lub mającymi objawy koronawirusa.
 • Muszą one pozostać w domu przez 14 dni i nie mogą się bezpośrednio kontaktować z osobami trzecimi.
 • Ich zadaniem jest codzienny pomiar temperatury ciała i obserwowanie, czy nie występują u nich objawy koronawirusa.
 • W przypadku pojawienia się niepokojących objawów mają skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym.
 • Za pomoc ludziom samotnym, którym nie ma kto np. zrobić zakupów, odpowiadają służby wojewody.
Nadzór epidemiologiczny
 • Takiemu nadzorowi podlegają osoby zdrowe, które wróciły z rejonów, gdzie występuje koronawirus, jednak z zarażonymi nie kontaktowały się.
 • Takie osoby mogą prowadzić pełną aktywność zawodową i społeczną, powinny jednak przestrzegać wszystkich zaleceń służb medycznych i sanitarnych.
 • Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni i prowadzony jest przez pracowników inspekcji sanitarnej - z reguły jest to kontakt telefoniczny.
 • Podobnie jak w przypadku kwarantanny, osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia, a w przypadku wykrycia niepokojących objawów skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym.
 • Nakaz poddania się kwarantannie oraz nadzorowi epidemiologicznemu jest obowiązkowy - za jego nieprzestrzeganie grozi kara finansowa w wysokości 5.000 zł.