Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną dz. ewid. nr 1357/17 (powstałą z podziału dz. ewid. nr 1357/3), obr. 0013 Trzebinia, jedn. ewid. Trzebinia - miasto, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2019 r. Nr 45/2019 znak: WI-XI.7820.1.1.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa autostrady A4 na odcinku województwa małopolskiego – km 373+200,00 – 384+527.00, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.