Zaproszenie na SPOTKANIE KONSULTACYJNE w sprawie informacji o założeniach projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod Skałą” w Bolęcinie”,  które odbędzie się w plenerze na terenie przy Ośrodku Zdrowia w Bolęcinie w dniu 10.06.2020 r. o godz. 18:00

Porządek spotkania:

1. Powitanie mieszkańców.
2. Informacja o założeniach projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod Skałą” w Bolęcinie”.
3. Możliwość wnoszenia uwag co do celowości i zakresu w/w projektu.
4. Zakończenie spotkania.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu
SOŁTYS

 

Informacja o założeniach projektu.


pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod Skałą” w Bolęcinie”.
Gmina Trzebinia informuje, iż planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod Skałą” w Bolęcinie” do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” działającej na terenie gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia, Babice, Libiąż z wyłączeniem miasta Trzebinia oraz miasta Chrzanów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W tym celu poniżej przedstawiamy założenia projektu planowanego do złożenia w ramach w/w naboru. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wnoszenia uwag do celowości i zakresu w/w projektu.

Wszystkie Państwa uwagi proszę przesyłać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 10.06.2020 r.

Zakres ogólny projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod Skałą” w Bolęcinie”.

Bolęcin położony jest w Gminie Trzebinia w obrębie Rudnińskiego Parku Krajobrazowego na skraju Jury Krakowsko – Częstochowskiej to miejsce o niezwykłym dziedzictwie przyrodniczym, nazywane przez odwiedzających je turystów Krainą Tajemnic Natury. Na jej obszarze znajduje się m.in. unikatowa Skałka Triasowa pomnik przyrody nieożywionej, jedyny tego typu w Polsce wapienny ostaniec, zaliczany do Zielonych Pereł Gminy Trzebinia, tutaj znajduje się również najwyższa w powiecie chrzanowskim wydma śródlądowa. U jej podnóży bije źródło ukryte w mezozoicznych skałach a po przeciwnej stronie pełne uroku i tajemnicy dwa leśne stawy. Na skraju Puszczy Dulowskiej ulokował się Akwen Gliniak - pozostałość po ostatnim morzu, jakie 8 milionów lat temu szumiało na tym terenie. W 2014 w oparciu o wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze i historyczne powstała tutaj miejscowość tematyczna „Wioska pod Skałą”, która propaguje aktywny wypoczynek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz edukację regionalną wykorzystującą innowacyjne formy odkrywania dziedzictwa przyrodniczego. Oferta turystyczna obejmuje różne formy aktywności plenerowej o tematyce geologicznej i historycznej, w tym spacery tematyczne, interaktywne zwiedzane, gry terenowe czy questy. W przestrzeni miejscowości brakuje miejsca, które informowałoby o istnieniu wioski tematycznej poprzez wizualizację jej tematu przewodniego. Stąd pomysł utworzenia utworzenia ścieżki dydaktycznej znajdującej się w pobliżu szlaku turystycznego wiodącego na Skałkę Triasową, która jest największą atrakcją turystyczną miejscowości.

W związku z powyższym w przestrzeniach dawnego parku dworskiego planuje się postawienie przyrządów edukacyjnych tworzących ścieżkę edukacyjną na których to zostaną ukazane dzieje geologiczne wsi i najbliższej okolicy, a także informacje o jej dziedzictwie przyrodniczym.

 

Informacja o założeniach projektu - plik pdf.