Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną działkami ewid: nr 1568/1 o pow. 0,0241 ha i nr 1568/2 o pow. 0,0032 ha, położoną w obr. 0014 Trzebionka jedn. ewid. Trzebinia.