Trzebinia, 08.03.2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta Trzebini

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 579/55 o pow. 0,0613 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba fizyczna.

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 74.000,00 zł brutto, natomiast najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 75.000,00 zł brutto.

Nabywcami prawa własności przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Marta i Cezary Moskal.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk