Trzebinia, 15.03.2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta Trzebini

W dniu 28.02.2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat budynku dawnej hydroforni o powierzchni użytkowej 47,75 m2, usytuowanego na działce numer 626/86 obręb Trzebinia z przeznaczeniem pod garaż wraz z częścią działki nr 626/28 obręb Trzebinia o powierzchni 43 m2 z przeznaczeniem na cele dojazdu i dojścia.

Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i jest objęta księgą wieczystą KR1C/00037620/2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 300,00 złotych netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

Mirosław Cholewa