Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 14.10.2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 06.10.2022 r. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje informację z dnia 10.10.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przejętej do...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat budynku dawnej hydroforni o powierzchni...
Zarządzenie numer 0050.452.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2022 roku. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie numer 0050.451.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.09.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa...
Zarządzenie Nr 0050.423.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.422.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.421.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.09.2022 r. W dniu 13.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10...
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wznowienia postępowania o ustaleniu...
Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk i Sołtys Zbigniew Jastrzębski zapraszają Szanownych Mieszkańców Sołectwa Lgota na Zebranie Wiejskie....
Zarządzenie numer 0050.408.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.407.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Gmina Trzebinia informuje, iż planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Lgocie -...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 06.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 06.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...