Zarządzenie Numer 0050.398.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Ogłoszenie Wojewody Malopolskiego z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Zarządzenie Numer 0050.385.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.384.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.388.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Lekarze weterynarii apelują do rolników o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz działania ograniczające występowanie choroby. zdjęcie...
Zarządzenie numer 0050.371.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji nr 4/2022 z dnia 05 sierpnia...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.08.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Zarządzenie numer 0050.358.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.357.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Numer 0050.356.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.359.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 10.08.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Zarządzenie numer 0050.342.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości (lokalu) przeznaczonej...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 29.07.2022 w sprawie wykazu nieruchomości przejętej do Zasobu...
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 01.08.2022 w sprawie wykazu nieruchomości przejętej do Zasobu...
Zawiadomienie w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja instalacji do...