Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i...
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w...
Zarządzenie numer 0050.318.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.07.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie Nr 0050.302.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.07.2022 sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 08.07.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Zarządzenie nr 0050.301.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Zarządzenie numer 0050. 285.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.07.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego z dnia 04.07.2022 r. w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
Zarządzenie numer 0050.272.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.06.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:— udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...
Zarządzenie Nr 0050.269.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.06.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050.270.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.06.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przekazuje materiały informacyjne dotyczące wścieklizny - link do BIP