Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.06.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 14.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 08.06.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego realizacji...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obszaru Górka w...
Zapraszam na konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, które odbędą się...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci...
Zarządzenie numer 0050.233.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.06.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.232.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.06.2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w jednostce ewidencyjnej...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Słonecznej w Pile...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30.05.2022 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarze działek...
Komunikat Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miasta Trzebini numer II/2022 z dnia 31.05.2022 roku o wyłożeniu spisu i karty...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 17.05.2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...