Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 19  znajdującego się w budynku numer 82...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Trzebińskiej w Młoszowej...
Zarządzenie numer 0050.86.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.02.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.85.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.02.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zaproszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.02.20224 roku na drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 6 marca 2024 roku (środa) o godz. 16:00 w...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego budowy drogi gminnej w miejscowości Młoszowa od...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 15.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych...
Ogłoszenie Wojewody Małopolski z dnia 21.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.02.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolski z dnia 15.02.2024 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Zawiadomienie Wojewody Malopolskiego z dnia 12.02.2024 roku w sprawie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z...
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...
OgłoszenieNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity...