Zarządzenie numer 0050.214.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.05.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogloszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 16.05.2022 r. w sprawie I publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 20.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na wykonanie robót...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności...
Zarządzenie nr 0050.215.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.05.2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 10.05.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 10.05.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Obwieszczenie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności...
Chrzanów, 6 maja 2022 r. GKD-II.6220.11.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Chrzanowa  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji związanej z ustaleniem linii lewego i...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy: "Budowa 30...
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu geologicznego na wykonanie robót...
Wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy KRA.WKUZ.GZ.4243.71.2022.KCW.1 -...
Zarządzenie nr 0050.158.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.156.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Numer 0050.155.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...