Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Zarządzenie Nr 0050.23.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.01.2024 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 04.01.2024 roku w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za szkody...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.01.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.01.2024 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.01.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2024 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2024 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie numer 0050.3.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dn. 18-12-2023 r. w sprawie nowych połączeń drogowych od DP 1044K do DP 1036K (GKD-II.6220.11.2021) -...
Zobacz w BIP treść informacji o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.12.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.12.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Komunikat Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miasta Trzebini numer III/2023 z dnia 19.12.2023 roku o wyłożeniu spisu i karty...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.12.2023 r. o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.12.2023 rok w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Obwieszczenie Ministera Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na...