Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego wyłożeniu w dniu 19 grudnia 2023...
Zarządzenie numer 0050.627.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.625.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.12.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini dnia 29.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Trzebini informuje o zamiarze dokonania...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w...
Trzebinia, 28.11.2023 r.   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini  Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...
Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 15.11.2023 roku w sprawie wniosku Skarbu Państwa — Starosty...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.11.2023 roku w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.11.2023 roku w sprawie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłaszanabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.11.2023 roku w sprawie zawiadomienia dotycząego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcie punktu...
Zwiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zarządzenie numer 0050.571.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.570.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 23.10.2023 roku w sprawie II przetarg ustny nieograniczony...